Historia

Historia Starej Piekarni w fotografii. 

Fotografia udostępniona dzięki GaSo-Gostyn.pl